12/24/2014

σχετικὰ μὲ τὴν «ἄχρονη μνήμη»

ἡ video ἐγκατάσταση "ἄχρονη μνήμη" δημιουργήθηκε ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση σὲ συμμετοχὴ καὶ παραγωγὴ εἰκαστικῶν καὶ παραστατικῶν ἒργων πάνω στὴν θεματικὴ συζήτηση "σῶμα καὶ πολιτική". ἡ ἀρχικὴ παρουσίαση ἔγινε στὰ πλαίσια τοῦ ὁμώνυμου δεκαήμερου ἀφιερώματος στὸ θέατρο "Ἐμπρός", τὸν Μάρτιο τοῦ 2014. μιὰ δεύτερη παρουσίαση ἔγινε στὶς 7 Αὐγούστου στὴν συνάντηση εἰκαστικῶν καὶ λογοτεχνίας "Ψυχὴ στὸ Λαιμό", στὴν κοινότητα Ψαράδες Πρεσπῶν, ἐνὼ μία ἔκτακτη παρουσίαση ἔγινε στὸ Τσεπέλοβο Ἰωαννίνων στὶς 15 Αὐγούστου, τὴν...

12/24/2014

ἀγωνιζόμενοι νὰ εἰκονίσουμε τὸ ἀνεικόνιστο, ἔχουμε βρεθεῖ σὲ μία θέση τὴν ὁποῖα δύσκολα κατανοοῦμε.  χειριζόμαστε ἕνα ἐργαλεῖο ποὺ πρῶτο στὴν ἵστορία τοῦ ἀνθρώπου χρησιμοποιήθηκε μὲ καλλιτεχνικὴ πρόθεση ἐνὼ ταυτόχρονα ἦταν συνδεδεμένο μὲ τὴ “νέα” τεχνολογία.  τὴν μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο μεγιστοποιούμενη τεχνολογία, ποὺ ὅλο  καὶ σὲ ἐντονότερο βαθμό, ἀφορᾶ στὴ βαθύτερη ὕπαρξιακὴ ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου.  μιὰ τεχνολογία ποὺ ἀποτελεῖ τὴν αἰχμὴ τῆς ἐξέλιξης τῆς ἐπιστημονικῆς δραστηριότητας, τὴν ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει μἐ δέος, θαυμασμό, καὶ...

2/20/2014

ἀκούγοντας κάποιους τυφλοὺς νὰ μιλοῦν γιὰ τὸ φῶς ποὺ δὲν ἒχουν, ἒνοιωσα γιὰ λίγο πιὸ τυφλὸς ἀπ᾽ αὔτούς. μὴ ἒχοντας τὴν -δεδομένη γιὰ τοὺς πολλούς- ὃραση, ἒχουν δεῖ τὴν ἀξία της μὲ τέτοιο πάθος ποὺ εἶναι δύσκολο γιὰ τοὺς "βλέποντες" νὰ ἀποκτήσουμε. ὁ τρόπος τους, ἀπλοϊκὸς ἲσως στὰ δικά μας αὐτιὰ καὶ μάτια, εἶναι γεμάτος σιγουριὰ, καλοσύνη καὶ ὁμορφιά. ἔχοντας τὴν ἔλλειψη τῆς βασικότερης τῶν αἰσθήσεων, ζοῦν μ᾽ἕνα τρόπο ὅπου τὸ γνωστικὸ τους πεδίο εἶναι σίγουρα περιορισμένο. ὅντας στὸ περιθώριο τοῦ κυριότερου τρόπου πρόσληψης τῆς γνώσης ἔ...

Please reload